IGRAJMO SE IN UČIMO: BITI NA SPLETU

Gradivo ponuja zabavne aktivnosti in igre za otroke v starosti od 4 do 8 let, povezane z veščinami varne uporabe spleta in mobilnih telefonov, obenem pa spodbuja k izpopolnjevanju jezikovnih, matematičnih, socialnih in kulturnih spretnosti.

Čeprav je delovni zvezek narejen na način, da lahko majhni otroci ob njegovi uporabi uživajo in rešujejo naloge sami, ima veliko nalog globlji pomen. Delovni zvezek si prizadeva spodbuditi starše in učitelje, da s svojimi otroki in učenci že zelo zgodaj spregovorijo o temah, kot sta zasebnost in moderna tehnologija, saj igrajo pomembno vlogo v njihovih življenjih.